Povrati

Kakve su mogućnosti povrata proizvoda kupljenog na web shopu?

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.
Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 86. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču (primjerice nakit izrađen po specifikaciji Kupca, nakit s gravurom po narudžbi i sl.).

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan je na internetskim stranicama www.prahir.com. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, ali isključivo za kupnje putem webshopa.
U slučaju jednostranog raskida ugovora društvo PRAHIR će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen u roku od 14 dana od dana kada društvo PRAHIR zaprimi jednostrani raskid ugovora od strane Kupca, ali ne prije nego što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag u PRAHIR, odnosno trećoj osobi određenoj od strane društvo PRAHIR. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.
U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji Kupac povrat proizvoda vrši isključivo na adresu Zagrebačka 56, 10410 Velika Gorica koja je navedena u obrascu za jednostrani raskid ugovora. Povrati se ne mogu vršiti u poslovnice, niti se za kupnje u poslovnicama mogu koristiti obrasci za jednostrani raskid ugovora.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti društvu PRAHIR na mail adresu webshop@prahir.hr radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.
Kupac je sukladno članku 84. stavku 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen PRAHIRu ili trećoj osobi određenoj od strane PRAHIRa, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.
Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda.

 

Gdje mogu naći obrazac za povrat kupljenog proizvoda, odnosno obrazac za jednostrani raskid ugovora?

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid dostupan je na internetskim stranicama www.prahir.com. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac.

Obrazac za povrat možete preuzeti i klikom na poveznicu: Obrazac za povrat

 

U kojem vremenskom periodu mogu očekivati povrat uplaćenih sredstva nakon jednostranog raskida ugovora?

U slučaju jednostranog raskida ugovora društvo PRAHIR će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen u roku od 14 dana od dana kada društvo PRAHIR zaprimi jednostrani raskid ugovora od strane Kupca, ali ne prije nego što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag u PRAHIR, odnosno trećoj osobi određenoj od strane društvo PRAHIR. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora. U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji Kupac povrat proizvoda vrši na adresu navedenu u obrascu za jednostrani raskid ugovora.

 

Imam li pravo na zamjenu proizvoda kupljenog na web shopu?

Ne, za proizvode kupljene na web shopu zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda i proizvod poslati na adresu Zagrebačka 56, 10410 Velika Gorica. Povrat u poslovnice neće biti prihvaćen.

 

Imam li pravo na jednostrani raskid ugovora ako je proizvod kupljen u poslovnici?

Ne, proizvodi kupljeni u poslovnici se mogu zamijeniti za drugi proizvod ili darovne kartice iste vrijednosti ili veće uz nadoplatu u roku od 15 dana uz predočenje fiskalnog računa.

Poklonite darovnu karticu

Priuštite najdražima kompletan ritual kupovanja nakita uz jednu od naših darovnih kartica. Ovime ne poklanjate samo nakit, već i iskustvo.

Poklonite

To top