Opći uvjeti

Informacije o trgovačkom društvu

Prahir d.o.o. za trgovinu i usluge
Zagrebačka 57
10410 Velika Gorica
Društvo upisano u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj: 080013368
OIB: 94743829313
Osoba ovlaštena za zastupanje: KATA PRAHIR, direktor

 

Opće odredbe

Prahir d.o.o. za trgovinu i usluge (dalje u tekstu: PRAHIR) kao davatelj usluga informacijskog društva, odnosno prodavatelj, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda iz prodajnog asortimana društva PRAHIR, a ponuđenih u Internet trgovini Prahir dostupnoj na internetskim stranicama www.prahir.com (dalje u tekstu: Prahir).
Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz ili bez registracije na stranici Prahir, naruči proizvod iz ponude društva PRAHIR, a čija narudžba bude prihvaćena od strane društva PRAHIR, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.
Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu Prahir.
Korištenjem stranice Prahir, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima dostave i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o dostavi prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Društvo PRAHIR može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici Prahir.
Registracijom Kupac/Posjetitelj potvrđuje dodatno prihvat ovih Općih uvjeta, te može pregledavati ponudu, kreirati svoju listu želja ili odmah stavljati proizvode u košaricu i naručivati proizvode.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati, stavljati na raspolaganje ili na bilo koji način učiniti dostupnim podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac i Posjetitelj je obvezan čuvati podatke za pristup korisničkom računu, te je isključivo sam odgovoran za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene korisničkim računom koji je kreirao. Uporaba tuđih osobnih podataka u svrhu izrade korisničkog računa i registracije na stranicu Prahir nije dozvoljena.
Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole društva PRAHIR te prihvaća da društvo PRAHIR nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. PRAHIR poduzima odgovarajuće sigurnosno tehničke mjere za zaštitu podataka web stranice Prahir i podataka o korisničkim računima registriranih korisnika.
Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi trgovine Prahir, te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 60. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 EU parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica Prahir ili u svezi s njima. U slučaju spora između društva PRAHIR i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

 

Sklapanje ugovora o kupnji

Ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i društva PRAHIR sklopljen je u trenutku kada društva PRAHIR prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe.
Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da društva PRAHIR nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici Prahir.
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o:
tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte društva PRAHIR
proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
glavnim obilježjima proizvoda,
maloprodajnoj cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane društva PRAHIR,
uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
o obrascu za jednostrani raskid ugovora u slučajevima kojima postoji pravo na raskid situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Uredbe.
Ugovor koji Kupac sklapa s društvom PRAHIR za kupnju je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane društva PRAHIR i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut.

 

Narudžba

Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Društvo PRAHIR ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed okolnosti da je ugovor o kupoprodaji na daljinu zaključila maloljetna osoba ili osoba kojoj je poslovna sposobnost ograničena, a bez odobrenja njihovog zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.
Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte trgovine Prahir može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.
Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica trgovine Prahir na način da Kupac ili Posjetitelj potvrdi opciju „završi narudžbu“ na internetskim stranicama Prahir.
Nakon podnesene narudžbe, društvo PRAHIR će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda.

 

Obavijest o proizvodu i usluzi

Društvo PRAHIR se obvezuje putem trgovine Prahir davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti.
Informacija o raspoloživosti proizvoda koja je navedena prilikom pregleda proizvoda služi samo u informativne svrhe te je moguće da uslijed većeg broja narudžbi ne odgovara stvarnom stanju, slijedom čega društvo PRAHIR isključuje svoju odgovornost za točnost informacije o raspoloživosti proizvoda. Društvo PRAHIR nastojat će da informacije o raspoloživosti pojedinih proizvoda budu što ažurnije. Ukoliko društvo PRAHIR nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte. U slučaju otkazivanja narudžbe zbog nedostupnosti naručenog proizvoda, društvo PRAHIR će vratiti kupcu cjelokupni iznos koji je uplatio za naručeni proizvod.

 

Cijena

Cijene proizvoda u trgovini Prahir istaknute su za svaki pojedini proizvod, izražene su u eurima (EUR), uključuju PDV, te vrijede za sve načine plaćanja u trenutku podnošenja narudžbe.
Do dana 31.12.2023.g., a u skladu s čl. 43.st.1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22, 88/22) u trgovini Prahir cijene za svaki pojedini proizvod iskazuju se dvojno, u eurima i u kunama.
Društvo PRAHIR pridržava pravo na jednostran raskid ugovora o kupoprodaji na daljinu u
slučaju omaškom istaknute pogrešne cijene na pojedinom proizvodu.
Društvo PRAHIR zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave, izmijeniti cijenu za pojedini proizvod u internetskoj trgovini Prahir. Takva izmjena cijene nema učinak na narudžbe koje su u trenutku izmjene cijene plaćene,
ali nisu otpremljene niti isporučene Kupcu/Posjetitelju.

 

Posebni oblici prodaje

Društvo PRAHIR ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.
Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima, ili Kupcima/Posjetiteljima koji ispune određeni uvjet, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.
Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, društvo PRAHIR neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok.

 

Načini plaćanja

Plaćanje kupljenih proizvoda putem trgovine Prahir vršit će se po modelu odabranom od strane Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja:

 • plaćanje pouzećem (gotovinom) prilikom dostave pošiljke,
 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama,
 • online plaćanje na rate putem kreditnih i debitnih kartica,
 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom za iznose od 150 € na više

Plaćanje prilikom uručenja pošiljke (pouzećem): Ukoliko se Kupac odluči za plaćanje prilikom uručenja pošiljke, Kupac je dužan platiti proizvod tek prilikom preuzimanja istog. Plaćanje prilikom dostave je moguće samo novcem u gotovini. Troškovi dostave utvrđeni su detaljno u Uvjetima dostave proizvoda kupljenih na Internet trgovini Prahir.
Plaćanje karticama: Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Društvo PRAHIR snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice Kupca. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida, u kojem slučaju Kupac neće moći ni dovršiti narudžbu, odnosno kupnju. Po zaprimljenoj uplati, društvo PRAHIR će Kupcu potvrditi prihvat narudžbe, te poslati Kupcu naručene proizvode.
Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, Kupac treba izvršiti uplatu na račun: HR9623900011101146702, navesti model 00,poziv na broj sa brojem narudžbe koja se dobije elektroničkom poštom. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune – putem banke, Fine, pošte ili sl. Potvrdu o uplati je potrebno poslati na e-mail: webshop@prahir.hr kako bi se ubrzao proces isporuke narudžbe. Društvo PRAHIR će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, te poslati Kupcu naručene proizvode.

 

Plaćanje kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem Monri WSPay Payment Gateway sustava za plaćanje kreditnim i debitnim karticama:

 • jednokratno; karticama Diners, Discover, Mastercard, Maestro i Visa
 • do 6 rata (minimalni iznos rate je 40,00 € (301,38 kn)); Zagrebačka i Erste banka Mastercard, Maestro i Visa,
 • do 12 rata (minimalni iznos rate je 30,00 € (226,04 kn)); Privredna banka Zagreb – Visa Premium, Visa, Mastercard i Maestro

Ako je odabran način plaćanja kreditnom karticom, nakon potvrđene narudžbe i potvrde, potrebno je unijeti podatke:

 • Brand kartice (odaberite brand kreditne kartice; Visa, Mastercard)
 • Broj kartice (upišite broj kreditne kartice)
 • Ime vlasnika (upišite podatke vlasnika kartice)
 • Vrijedi do – mjesec/godina
 • Kontrolni broj (CVV broj).

 

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog uređaja i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

Izvršenje plaćanja

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem ili u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv.

 

Izjava o korištenju WSPay-a

Prahir web shop koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

Račun

Račun će biti priložen u pošiljci (u svakoj od pošiljaka ukoliko se naručena roba isporučuje u više pošiljka) ili će vam biti dostavljen u elektronskom obliku putem e-maila kojeg ste naveli prilikom registracije.

 

Način dostave kupljenog proizvoda

Putem trgovine Prahir moguće je izvršiti kupnju proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske što podrazumijeva i isporuku kupljenih proizvoda isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.
Dostavu kupljenog proizvoda obavlja društvo PRAHIR radnim danom putem dostavne službe na adresu koju je Kupac naznačio prilikom ispunjavanja narudžbe, u rokovima naznačenim pod Uvjetima dostave.
Društvo PRAHIR zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ukoliko su naručeni artikli u različitim skladištima ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih isporuka iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove isporuke/uručenja (uručenje se naplaćuje samo jednom, bez obzira na broj pojedinačno uručenih artikala).
Rokovi dostave računaju se od trenutka predaje narudžbe dostavnoj službi, a utvrđeni su detaljno u Uvjetima uručenja objavljenim na internetskim stranicama www.prahir.com. U navedenim Uvjetima dostave detaljnije su utvrđeni svi relevantni podaci o rokovima, troškovima, cijenama i načinu dostave proizvoda.

Ako dostava proizvoda ne bude izvršena jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Kupcu će se ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke te će pošiljku moći preuzeti u roku čuvanja pošiljke koji određuje pružatelj dostavnih usluga. Ukoliko pošiljka ne bude preuzeta u naznačenom roku, smatrat će se da je Kupac otkazao narudžbu. Eventualne naknade pružatelja poštanskih usluga koje isti zaračunava u slučaju ne preuzimanja pošiljke prilikom prve dostave (npr. ležarina, trošak ponovne dostave) nisu uključene u cijenu dostave.

 

Cijene dostave

Društvo PRAHIR naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku naznačenom u Uvjetima dostave objavljenom na internetskim stranicama www.prahir.com. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda u svrhe dostave (zaštitno pakiranje i sl.).

 

Isporuka Kupcu

Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o dostavi potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. Potpisom od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način društvo PRAHIR oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.
U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, društvo PRAHIR ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.

 

Praćenje pošiljke

Društvo PRAHIR omogućava praćenje pošiljke putem aplikacije za praćenje pošiljke pružatelja dostavnih usluga. Usluga praćenja pošiljke omogućuje Kupcu da u svakom trenutku dobije relevantnu informaciju o tome gdje se nalazi pošiljka i što se s njome događa.

 

Pregled prilikom dostave i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Na prava Kupca u pogledu materijalnih nedostataka primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih propisa koje su na snazi u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji na daljinu.
Kupac je dužan isporučeni proizvod prilikom isporuke pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati dostavljaču. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode
na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.
U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti pogrešno isporučeni proizvod. Trošak povrata omaškom isporučenog proizvoda različitog od naručenog snosi PRAHIR. Povrat je potrebno najaviti e-mailom na: webshop@prahir.hr.
Društvo PRAHIR odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. PRAHIR odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Društvo PRAHIR ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 

Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.
Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 86. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora:

 • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču (primjerice nakit izrađen po specifikaciji Kupca, nakit s gravurom po narudžbi i sl.).

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan je na internetskim stranicama www.prahir.com. Kupac može jednostrano raskinuti ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor, ali isključivo za kupnje putem webshopa.
U slučaju jednostranog raskida ugovora društvo PRAHIR će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen u roku od 14 dana od dana kada društvo PRAHIR zaprimi jednostrani raskid ugovora od strane Kupca, ali ne prije nego što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag u PRAHIR, odnosno trećoj osobi određenoj od strane društvo PRAHIR. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.
U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji Kupac povrat proizvoda vrši isključivo na adresu Zagrebačka 56, 10410 Velika Gorica koja je navedena u obrascu za jednostrani raskid ugovora. Povrati se ne mogu vršiti u poslovnice, niti se za kupnje u poslovnicama mogu koristiti obrasci za jednostrani raskid ugovora.
Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti društvu PRAHIR na mail adresu webshop@prahir.hr radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.
Kupac je sukladno članku 84. stavku 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen PRAHIRu ili trećoj osobi određenoj od strane PRAHIRa, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.
Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Kupac je u tom slučaju obvezan ispuniti obrazac za povrat proizvoda.

 

Povjerljivost i zaštita osobnih podataka

Osobne podatke prikupljene na web mjestu Prahir obrađuje društvo PRAHIR d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka.
Društvo PRAHIR se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupoprodaji na daljinu putem trgovine Prahir, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Prahira, sve sukladno legitimnom interesu društva PRAHIR.
Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, društvo PRAHIR ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima te dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o kupoprodaji na daljinu. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za izvršenje Ugovora o kupoprodaji na daljinu od strane društva PRAHIR, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju opoziva privole od strane Kupca ili Posjetitelja prije nego se Ugovor o kupoprodaji na daljinu izvrši, isti se smatra raskinutim.
Društvo PRAHIR neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i društva PRAHIR te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.

Registracijom na web mjesto Prahir, odnosno ispunjavanjem obrasca s osobnim podacima u svrhu sklapanja ugovora o kupoprodaji na daljinu Kupac odnosno Posjetitelj daje društvu PRAHIR izričitu privolu na obradu unesenih osobnih podataka u svrhu izvršavanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu te pohrane podataka povezane s korisničkim računom Kupca u svrhu izvršenja eventualno daljnjih narudžbi. Kupac odnosno Posjetitelj zaključenjem Ugovora o kupoprodaji na daljinu potvrđuje da je upoznat te daje privolu na prosljeđivanje istih trećoj strani koja sudjeluje u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji na daljinu, primjerice financijskoj instituciji ili pružatelju poštanskih (dostavnih) usluga.
Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj društvu PRAHIR može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli. Pored navedenog, Kupac i Posjetitelj mogu dati privolu na uporabu kolačića (cookies) u svrhe i na način opisan u poglavlju Kolačići ovih Općih uvjeta.
Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka za čuvanje podataka te za ostale svrhe u koje je Kupac ili Posjetitelj dao privolu.
Društvo PRAHIR će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni prilikom izrade korisničkog računa Prahir čuvat će se do uskrate privole za njihovu obradu i čuvanje.
Društvo PRAHIR poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
Društvo PRAHIR se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka. Korisnik ima pravo podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Za ostvarivanje prava Kupaca i Posjetitelja u svezi s obradom osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja, zahtjevi i prigovori se upućuju na e-mail adresu: webshop@prahir.hr, ili pisano na adresu sjedišta društva PRAHIR kao voditelja obrade osobnih podataka.

 

Prigovori Kupaca

Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje putem Internet trgovine Prahir, putem elektroničke pošte: webshop@prahir.hr ili na adresu sjedišta društva PRAHIR d.o.o., Zagrebačka ulica 57, Velika Gorica. Društvo PRAHIR će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Sigurnost podataka

Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu Prahir koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Društvo PRAHIR ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

 

Slanje poruka elektronskom poštom

Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.
Društvo PRAHIR ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih društvu PRAHIR ili putem trgovine Prahir, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

 

Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Društvo PRAHIR se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Prahir. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako da PRAHIR ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, društvo PRAHIR će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
Društvo PRAHIR nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice Prahir, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice.

 

Korištenje Internet stranice Prahir

Sadržaji objavljeni na www.prahir.com ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka društva PRAHIR, te se smiju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.
Društvo PRAHIR zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.prahir.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.
Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Društvo PRAHIR nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada društvu PRAHIR ili je ustupljeno PRAHIRu, a u vlasništvu je trećih osoba. Društvo PRAHIR također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.prahir.com sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo društva PRAHIR ili trećih osoba.
Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.prahir.com su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.
Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja društva PRAHIR, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Društvo PRAHIR zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje PRAHIR, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta.

 

Kolačići (cookies)

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.prahir.com, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića), uz uvjet prihvaćanja upotreba kolačića od strane korisnika. Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga društva PRAHIR putem Interneta. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

 

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačiće na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.prahir.com.

 

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

 

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

 

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Poklonite darovnu karticu

Priuštite najdražima kompletan ritual kupovanja nakita uz jednu od naših darovnih kartica. Ovime ne poklanjate samo nakit, već i iskustvo.

Poklonite

To top