Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI WEB MJESTA PRAHIR

Ova Pravila privatnosti web mjesta PRAHIR uređuju prikupljanje podataka od Posjetitelja/Kupaca kao ispitanika, svrhu obrade prikupljenih osobnih podataka, prava ispitanika čiji se osobni podaci prikupljaju i/ili obrađuju te ostale informacije o sigurnosti podataka. Ujedno Pravila privatnosti predstavljaju obavijest u smislu odredbe članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 EU parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje: Uredba) te su sastavni dio Općih uvjeta korištenja web mjesta Prahir.

Osobne podatke prikupljene na web mjestu Prahir obrađuje društvo PRAHIR d.o.o. Velika Gorica, Zagrebačka 57, OIB: 94743829313 kao voditelj obrade osobnih podataka.
Društvo PRAHIR se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora o kupoprodaji na daljinu putem trgovine Prahir, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama u okviru Prahira, sve sukladno legitimnom interesu društva PRAHIR.
Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, društvo PRAHIR ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Pravilima privatnosti te dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršenja Ugovora o kupoprodaji na daljinu. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za izvršenje Ugovora o kupoprodaji na daljinu od strane društva PRAHIR, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati. U slučaju opoziva privole od strane Kupca ili Posjetitelja prije nego se Ugovor o kupoprodaji na daljinu izvrši, isti se smatra raskinutim.
Društvo PRAHIR neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, isporuke i dostave naručenog proizvoda, i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i društva PRAHIR te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.
Registracijom na web mjesto Prahir, odnosno ispunjavanjem obrasca s osobnim podacima u svrhu sklapanja ugovora o kupoprodaji na daljinu Kupac odnosno Posjetitelj daje društvu PRAHIR izričitu privolu na obradu unesenih osobnih podataka u svrhu izvršavanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu te pohrane podataka povezane s korisničkim računom Kupca u svrhu izvršenja eventualno daljnjih narudžbi. Kupac odnosno Posjetitelj zaključenjem Ugovora o kupoprodaji na daljinu potvrđuje da je upoznat te daje privolu na prosljeđivanje istih trećoj strani koja sudjeluje u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji na daljinu, primjerice financijskoj instituciji ili pružatelju poštanskih (dostavnih) usluga.
Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj društvu PRAHIR može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli. Pored navedenog, Kupac i Posjetitelj mogu dati privolu na uporabu kolačića (cookies) u svrhe i na način opisan u poglavlju Kolačići ovih Pravila privatnosti.
Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka za čuvanje podataka te za ostale svrhe u koje je Kupac ili Posjetitelj dao privolu.
Društvo PRAHIR će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni prilikom izrade korisničkog računa na web mjestu Prahir čuvat će se do uskrate privole za njihovu obradu i čuvanje.
Društvo PRAHIR poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
Društvo PRAHIR se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka. Korisnik ima pravo podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Za ostvarivanje prava Kupaca i Posjetitelja u svezi s obradom osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja, zahtjevi i prigovori se upućuju na e-mail adresu: webshop@prahir.com, ili pisano na adresu sjedišta društva PRAHIR kao voditelja obrade osobnih podataka.

 

Sigurnost podataka

Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu Prahir koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Društvo PRAHIR ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

 

Slanje poruka elektronskom poštom

Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.
Društvo PRAHIR ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih društvu PRAHIR ili putem trgovine Prahir, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

 

Odgovornosti i ograničenja odgovornosti

Društvo PRAHIR se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama Prahir. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako da PRAHIR ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, društvo PRAHIR će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
Društvo PRAHIR nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice Prahir, kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice.

 

Korištenje Internet stranice Prahir

Sadržaji objavljeni na www.prahir.com ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka društva PRAHIR, te se smiju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.
Društvo PRAHIR zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.prahir.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.
Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Društvo PRAHIR nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada društvu PRAHIR ili je ustupljeno PRAHIRu, a u vlasništvu je trećih osoba. Društvo PRAHIR također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.prahir.com sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo društva PRAHIR ili trećih osoba.
Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.prahir.com su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.
Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja društva PRAHIR, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
Društvo PRAHIR zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje PRAHIR, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta.

 

Kolačići (cookies)

U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja i korištenja stranice www.prahir.com, ova Internet stranica sprema malenu količinu informacija (kolačića), uz uvjet prihvaćanja upotreba kolačića od strane korisnika. Informacije se prikupljaju za praćenje prometa i karakteristike kupaca, za prikupljanje informacija o preferencijama i ponašanju posjetitelja te za prikupljanje informacija za internu statistiku s ciljem poboljšanja usluga društva PRAHIR putem Interneta. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

 

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na korisničko računalo od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju postavke posjetitelja za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Osobne informacije mogu se koristiti i biti spremljene jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, Vaše postavke internet preglednika možete u bilo kojem trenutku promijeniti (na način da pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično).

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačiće na Vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite: Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8, Opera (stranica na engleskom jeziku), Safari (stranica na engleskom jeziku).
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na Internet stranici www.prahir.com.

 

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput proizvoda u košarici za kupnju.

 

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

 

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prahir se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prahira i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Poklonite darovnu karticu

Priuštite najdražima kompletan ritual kupovanja nakita uz jednu od naših darovnih kartica. Ovime ne poklanjate samo nakit, već i iskustvo.

Poklonite

To top